Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Tervfejezet készítés

Tervfejezet készítés

Környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi tervfejezetek készítése, hatástanulmányok és engedélyezési tervdokumentációk zaj- és rezgésvédelmi, illetve levegőtisztaság-védelmi tervfejezeteinek kidolgozása, szabályzatok készítése.

Foglalkozunk az Önkormányzatokat, a lakosságot és az intézményeket közvetlenül érintő környezetvédelmi feladatok megoldásával, intézkedési tervek és stratégiai tervek készítésével, valamint települések helyi zajvédelmi rendeletének szakmai előkészítésével.

Kiemelt szakterületként foglalkozunk hatástanulmányok és engedélyezési tervdokumentációk akusztikai (zaj- és rezgésvédelmi), illetve levegőtisztaság-védelmi tervfejezetének elkészítésével. A feladat keretén belül foglalkozunk a várható környezetterhelési tényezők és hatások meghatározásával, illetve a tervezett beruházások várható zajhatásának meghatározásával és az esetlegesen szükséges zajcsökkentés mértékének meghatározásával (opcionálisan költséghatékonysági számításokkal együtt).

Az engedélyezési tervek akusztikai, munkavédelmi és környezetvédelmi tervfejezetének elkészítésén túl vállaljuk a beruházások előzetes és részletes hatástanulmányainak elkészítését, illetve a tervezett beruházások várható környezeti terhelésének meghatározását, környezeti zajtérkép és terjedési modell készítését.

 
Környezeti zajtérkép készítése

 • általános műszaki-tervezési feladatokhoz szükséges zajtérkép készítésére
 • területfejlesztési és rendezési tervek vizsgálati részéhez
 • zajtól kiemelten védett, csendes területek kijelölése céljából
 • 49/2002 EK irányelv szerinti stratégiai zajtérkép készítésére
 • környezetvédelmi intézkedési és stratégiai tervek kidolgozása céljából
 • létesítmények akusztikai méretezésére előzetes akusztikai tervfejezetek készítéséhez
 • egyedi zajforrások környezeti, vagy belső téri terjedési modellezéséhez
 • üzemi és közlekedési zajforrások zajvédelmi hatásterületének meghatározásához
 • környezeti hatásvizsgálatok és közlekedésfejlesztési koncepciók tervfejezetéhez
 • műszaki zajcsökkentési megoldások várható hatásának akusztikai elemzéséhe
 • bővebben...

 
Munkahelyi zajtérkép készítése

 • üzemen belüli terjedési viszonyok és zajos üzemrészek feltárásához
 • a várható kockázatok becslésére
 • nem létező vagy összetett helyzetek modellezésére és elemzésére
 • munkahelyi kockázatok kezelésére
 • intézkedési terv és hosszú távú zajvédelmi stratégia készítéséhez
 • munkahelyi zajcsökkentés tervezése (modellezése/méretezése) céljából
 • bővebben...