Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Rólunk

FONORA FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet (OMTKI) zajosztályából alakult 1997-ben. Cégünk több évtizedes szakértői és szakirányú kivitelezői gyakorlattal rendelkező munkatársakkal, valamint a szabványok és előírások legszigorúbb követelményeit kielégítő hitelesített műszerállománnyal vállalja komplex környezetvédelmi és munkahelyi problémák teljes körű megoldását a műszeres vizsgálatoktól a tervezési, szervezési és kivitelezési feladatok elvégzésén keresztül a műszaki átadásig bezárólag. A műszeres vizsgálatokat az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti vizsgáló laboratóriumi akkreditáció rendszerében végezzük.

A FONOR Kft. alapvetően négy tevékenységi körben, a mérés, szakértés, tervezés és kivitelezés területén lát el feladatokat, ezeken belül két fő szakterületünk a zaj-, és rezgésvédelem (környezeti és munkahelyi zajvizsgálatok) és a levegőtisztaság-védelem (környezeti és munkahelyi levegő, por, füstgáz és emisszió vizsgálata). Cégünk a szakterületén a piacvezető cégek közé tartozik, tevékenységünk kapcsán a legnagyobb magyar vállalatokkal állunk partneri kapcsolatban (referenciáinkról bővebben...), illetve ügyfeleink közé tartoznak az önkormányzatok, bankok, erőművek és a nagyobb szolgáltatók is, így tevékenységünk bizonyos mértékben hatósági jellegű (panaszos ügyek kivizsgálása, önkormányzati szaktanácsadás, zajtérkép készítés, engedélyezési eljárások és környezeti felülvizsgálatok végzése).

Zajvizsgálatok

Rezgésvizsgálatok

Levegőtisztasági vizsgálatok

Egyéb vizsgálatok

  • munkahelyi megvilágítás vizsgálatok elvégzése és értékelése
  • teljes körű munkahelyi kockázatértékeléshez szükséges vizsgálatok elvégzése
  • gépek és berendezések megfelelőség-tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok elvégzése
  • gépek és berendezések zaj- és rezgéshatásának részletes műszeres elemzése
  • speciális igények szerinti akusztikai vizsgálatok elvégzése

Teljes körű munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szolgáltatás, amely magában foglalja ezen feladatok szolgáltatás jellegű ellátását, oktatások szervezését és megtartását, továbbá szabályzatok elkészítését és karbantartását, gépek és berendezések megfelelőség-tanúsítását és a munkahelyek teljes körű veszélyelemzését, kockázatértékelését.

Környezetvédelmi hatástanulmányok, pályázatok elkészítése, az Önkormányzatokat, a lakosságot és az intézményeket közvetlenül érintő munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok ellátása. Engedélyezési tervek akusztikai, munkavédelmi és környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése, továbbá tervezett beruházások előzetes és részletes hatástanulmányainak elkészítése, a várható környezeti terhelések meghatározása, terjedési modell és környezeti zajtérkép készítése.

Tervezési, szervezési és kivitelezési feladatok elvégzése a műszeres vizsgálatoktól és adat-felvételezéstől kezdve a műszaki átadásig bezárólag. Vállaljuk komplex környezetvédelmi és munkahelyi problémák teljes körű műszaki megoldását, kiemelten az alábbi területeken:

A cégünk által végzett tevékenység esetében szavatosságot vállalunk a működésünkre vonatkozó rendeletek és szabványok által előírt követelmények teljesülésére. Tevékenységünkre vonatkozóan a jogszabályi megfelelőséget, minőséget és szakmai garanciát biztosítja, hogy munkatársaink a Magyar Mérnöki Kamara, valamint az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által bejegyzett és nyilvántartott szakértők, továbbá a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1107/2010 számon Akkreditált Vizsgáló Laboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik.