Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Zajforrás elemzés és azonosítás

Zajforrás elemzés és azonosítás

Üzemi zajforrások forráselemzése helyszíni műszeres vizsgálatokkal, a zajforrások dominanciájának meghatározása, a zajcsökkentési prioritások definiálása, illetve a zajforrások hangteljesítményszintjének és kibocsátási jellemzőinek meghatározása.

A vizsgálati eredmények alapján az üzem környezeti zajkibocsátásnak meghatározása és dokumentálása (pozíciók, magassági koordináták, irányítási tényezők, sugárzási karakterisztikák stb.), valamint a műszaki zajcsökkentési lehetőségek feltárása. Zajcsökkentési megoldások kidolgozása javaslat szinten, a javaslatokkal kapcsolatos alapvető akusztikai méretezések elvégzése és a zajcsökkentési megoldások megvalósítása után várható környezeti zajterhelés meghatározása, továbbá szakértői vélemény készítése.

A fentieken túl a létesítmény területén mozgó (mobil) üzemi zajforrások (gépjárművek) zajkibocsátásnak meghatározása, beleértve a telephelyen végzett szállítmányozási tevékenységet és a személygépjármű forgalmat is.

A környezeti zajcsökkentési folyamat első lépése a követelmények meghatározása és a jelenleg fennálló zajállapot vizsgálata, elemzése és értékelése. A folyamat következő lépése a zajforrások dominanciájának meghatározása, valamint a zajcsökkentési prioritások definiálása.

Hungaroring zajforráselemzés előkészületekA szükséges zajcsökkentési megoldás kidolgozásának folyamata többféle lehet. Amennyiben nem állnak rendelkezésre a zajforrásokra, illetve a kibocsátásra/terhelésre vonatkozó adatok, akkor a zajkibocsátási határértékekből kell visszaszámolni és meghatározni az egyes technológiai berendezésekre vonatkozó kibocsátási követelményértékeket, ha azonban rendelkezésre állnak a környezeti zajterhelésre vonatkozó vizsgálati eredmények, így a túllépés mértékének, a megítélési és kibocsátási pontokon rögzített színképek, illetve a zajforrások zajteljesítményének ismeretében terjedési számításokkal meghatározhatóak a domináns zajforrások, és kidolgozhatók ezek zajcsökkentési lehetőségei.

Ehhez fel kell mérni a vizsgált létesítmény üzemépületeit, azonosítani az épületen belüli és kívüli zajforrásokat, megvizsgálni és elemezni az épületek sugárzó felületeit, valamint a létesítmény rögzített és mozgó kültéri zajforrásait.

A fentieknek megfelelően a domináns zajforrások meghatározására és elemzésére a következő módszerek állnak rendelkezésünkre:

  • hangnyomásszint mérés, melynek során egyenként meg kell vizsgálni a létesítmény zajforrásait, és egyedi hangnyomásszint méréssel megállapítani, mely zajforrás milyen mértékben vesz részt a határérték túllépésben
  • közeltéri hangnyomásszint mérése és terjedési számítások alkalmazása, amennyiben az egyedi zajforrás-vizsgálat nem megvalósítható (nem üzemelhetők be a zajforrások egymástól függetlenül), a zajforrások közelében kell megmérni a kibocsátott hangnyomásszint mértékét és terjedési számításokkal meghatározni a megítélési ponton annak hatását
  • hangteljesítményszint meghatározása és terjedési számítások alkalmazása, amennyiben rendelkezésünkre állnak gyári adatok, illetve a hangteljesítményszint meghatározható méréssel vagy számítással (esetleg empirikus összefüggések segítségével), úgy szabványos terjedési számítással lehet meghatározni a megítélési ponton az egyes zajforrások dominanciáját
  • frekvenciaanalízis, az egyes zajforrások frekvencia-színképének elemzésével és a megítélési ponton rögzített színképek összehasonlításával azonosíthatók az üzem meghatározó zajforrásai

A domináns zajforrás meghatározásában igen nagy segítséget nyújt a szoftveres zajtérképezés és terjedési modellezés is, mely a szabványos terjedési számításokat elvégezve megmutatja az egyes megítélési pontokra vonatkozó zajforrás-dominanciát (további információk itt...). Azonban a szoftveres zajtérképezéshez is nélkülözhetetlen ismerni az egyes környezeti zajforrások zajteljesítményét.

Az egyes zajforrások hangteljesítményszintjét a rendelkezésünkre álló hiteles gyári adatok alapján, vagy szabványos laboratóriumi vizsgálatokkal lehet meghatározni. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre hiteles gyári adat, a hangteljesítményszint meghatározható helyszíni hangnyomásszint mérés és terjedési számítások alkalmazásával, valamint szabványos műszaki számítási és mérési módszerekkel, illetve bizonyos esetekben elegendő pontossággal meg lehet becsülni a hangteljesítményszint mértékét empirikus összefüggések segítségével is.