Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Ajánlatkérés

Akkreditált szolgáltatás

Munkahelyi levegő vizsgálat

Munkahelyi levegő vizsgálat

A munkahelyi levegőszennyező anyagok expozíciós koncentrációjának meghatározása a vonatkozó MSZ, OSHA, és NIOSH vizsgálati előírások alapján, és értékelése a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint.

A FONOR Kft. Akkreditált Vizsgáló Laboratóriumában légszennyezők vizsgálatával foglalkozó kollégák évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a különféle légszennyezők mintavételezése és vizsgálata területén. Jelenleg három fő dolgozik - bejegyzett szakértőként - a levegőszennyezettség vizsgálatok területén. A munkahelyi légszennyezők vizsgálatánál mindig a legújabb, legkorszerűbb módszereket használjuk az eredmények pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében. Vizsgálatainkat az alábbi fő területeken végezzük.
 

Munkahelyi levegő szennyezőinek szilárd fázisra történő mintavétele

A légszennyező anyagok (szerves oldószerek, fémek, savak, lúgok, stb.) akkreditált mintavételezését korszerű OSHA, NIOSH, és MSZ vizsgálati módszerek alapján végezzük, szilárd fázisú szűrőkre, vagy mintavevő csövekre. A mintákat szerződött akkreditált laboratóriumokkal elemeztetjük. A vizsgálati eredményeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet egészségügyi határértékei alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgáló laboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.
 

Munkahelyi levegő szilárd szennyezőinek mintavétele és vizsgálata

A szilárd légszennyezők akkreditált mintavételezését és vizsgálatát az MSZ EN 481:1994 szabvány szerint végezzük, gravimetriás módszerrel. A vizsgált anyagra vonatkozó egészségügyi határértékek alapján lehetőség van totál és respirábilis pormintavétel elvégzésére egyaránt. A mintákat a FONOR Kft. Akkreditált Vizsgáló Laboratóriumában elemezzük. A mintákból tömegméréssel, 0,1 mg/m3 mérési pontossággal határozzuk meg a légszennyezők koncentrációját. A vizsgálati eredményeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet egészségügyi határértékei alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgáló laboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.
 

Munkahelyi levegő szennyezőinek helyszíni vizsgálata

Munkahelyi légszennyezők helyszíni vizsgálatánál személyi gázelemző készülékkel vállaljuk CO, CO2, NO, NO2, O2, H2S, CH4, és további mintegy 20 féle illékony anyag vizsgálatát. A vizsgálati eredményeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet egészségügyi határértékei alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.
 

Szálló, és ülepedő por technológiai célú vizsgálata

Bizonyos technológiáknál jelentős figyelmet kell fordítani a technológiai tisztaságára. Az úgynevezett „tisztaterekben” kimutatható por koncentrációját hosszú idejű szállópor, valamint ülepedő por vizsgálatával végezzük. A mintavétel általában 8 óra, 24 óra, 30 nap, de a megrendelői igényektől függően ettől eltérő időtartamú is lehet. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)

  • mérés helyszíne

  • előzmények: miért van szükség a mérésre (hatóság előírta, technológia változott)

  • milyen anyagokat használnak (MSDE lap)

  • szerves oldószert a VOC alapján kell mérni, vagy az általános előírásnak megfelelően

  • vizsgálandó munkavállalók száma

  • dolgozók munkarendje (műszakidő)

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.