Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Ajánlatkérés

Akkreditált szolgáltatás

Közlekedési zajvizsgálat

Közlekedési zajvizsgálat

A lakóterületet, védendő létesítményeket, lakóházakat érintő, közúti vagy vasúti közlekedésből, illetőleg repülőtér működésétől vagy átrepüléstől származó közlekedési zaj és környezeti zajterhelés akkreditált vizsgálata és értékelése.

A feladaton belül vállaljuk a vizsgált útszakaszok és forgalmi csomópontok közúti közlekedéséből eredő környezeti zajállapot felmérését, valamint a vizsgálatokkal párhuzamosan szabványos forgalmi felülvizsgálat végzését forgalomszámlálással.

Közlekedési zajvizsgálatA közúti közlekedésből eredő környezeti zajállapot akkreditált vizsgálatát a vonatkozó 25/2004 (XI. 20.) KvVM rendelet előírásai alapján, a forgalmi felülvizsgálatot az ÚT 2-1.109:2004 útügyi műszaki előírás előírásai alapján végezzük. A közlekedési zajvizsgálatokról hivatalos, hitelesített vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Szakmai közreműködésünkkel lehetővé tesszük tervezett közút, összekötőút vagy üzemi, ipari létesítmény bekötőútja, a tervezett létesítmény szállítmányozási tevékenysége, közúti forgalma, illetve bármilyen tervezett közúti, főúti korlátozás bevezetése által okozott várható közlekedési zajállapot modellezését, a létesítés, illetve használatba vétel után várható zajhelyzet meghatározását és értékelését.

Szakembereink évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a zaj- és rezgésvédelem szakterületén. Szakemberállományunk és tudásbázisunk bővítésén túl eszközparkunkat is folyamatosan fejlesztjük, így a vizsgálatokhoz a legmodernebb, a legújabb technológiai trendeknek is megfelelő zajszintmérő műszereket, illetve szoftveres adatfeldolgozó rendszereket alkalmazzuk. A vizsgálatokat a szabványok és előírások legszigorúbb követelményeit kielégítő hitelesített műszerállománnyal végezzük.

Vonatkozó jogszabályok

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)

  • mérés helyszíne (vizsgált útszakasz)

  • mérés indoka (pl. hatóság előírta) és az esetleges előzmények

  • vizsgálat időtartama (nappal és éjjel, rövid idejű vagy 24 órás)

  • mely mérési ponton szükséges a forgalomszámlálás

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.