Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Ajánlatkérés

Akkreditált szolgáltatás

Komfort és klímavizsgálat

Komfort és klímavizsgálat

Munkahelyeken, irodákban, helyiségekben a komfort és klíma akkreditált vizsgálata, légállapot meghatározása a vonatkozó szabványok és előírások szerint, illetve a mérési eredmények értékelése a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján.

A vizsgálat során alkalmazott szabványok a következők:

  • MSZ 21452:1975 szabvány (A levegő állapotjelzőinek meghatározása)
  • MSZ 21875:1979 szabvány (Munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi körülményei)
  • MSZ 21853-2:1998 szabvány (Légszennyező források vizsgálata. Térfogatáram mérése.)
  • MSZ EN 27726 szabvány (Hőmérsékleti környezetek. Fizikai mennyiségek mérési módszerei és eszközei)

A vizsgálatok során az egyes munkaposztok jellemző tartózkodási helyein a szükséges magasságban határozzuk meg a száraz hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a légmozgás értékét. Ezekből számítjuk a jogszabály által előírt effektív, illetve korrigált effektív hőmérsékletet, mely érték a határértékekkel összevethető. A vizsgálatokat korszerű, modern többfunkciós légállapot mérő műszerrel végezzük. A sugárzó hőhatásnak kitett mérési pontokban glóbusz hőmérővel is mérünk. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgáló laboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)

  • mérés helyszíne

  • hány mérési ponton kell vizsgálni

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.