Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Ajánlatkérés

Akkreditált szolgáltatás

Környezeti emisszió vizsgálat

Környezeti emisszió vizsgálat

Pontforrások környezeti emisszió mérése és vizsgálata az üzemelés közben keletkező és kibocsátott (füst)gáz-, gőz-, illetve szilárd állapotú levegőszennyező anyagokra vonatkozóan az érvényben lévő vizsgálati szabványok alapján.

A FONOR Kft. Akkreditált Vizsgáló Laboratóriumában légszennyezők vizsgálatával foglalkozó kollégák évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek a különféle légszennyezők mintavételezése és vizsgálata területén. Jelenleg három fő dolgozik - bejegyzett szakértőként - a levegőszennyezettség vizsgálatok területén. Az emissziós légszennyezők vizsgálatát célműszerekkel, vagy szilárd fázisra történő mintavétellel végezzük az érvényben lévő vizsgálati szabványok alapján. A légszennyezők vizsgálatánál mindig a legújabb, legkorszerűbb módszereket használjuk az eredmények pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében.
 

Légcsatornában gáz vagy gőz, illetve szilárd állapotú légszennyezők akkreditált mintavételezése

A mintákat szerződött akkreditált laboratóriumokkal elemeztetjük. A légszennyezők koncentrációján kívül a tömegárammal szabályozott technológiák esetén minden esetben meghatározzuk a pontforrás térfogatáramát is, amiből számítható az emittált légszennyezők tömegárama. A vizsgálatokat az érvényben lévő vizsgálati szabványok alapján végezzük, a vizsgálati eredményeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, VOC technológiáknál a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgáló laboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.
 

Füstgáz emisszió akkreditált vizsgálata referenciamódszerrel

Technológiai és tüzeléstechnikai berendezések füstgáz kibocsátásának akkreditált vizsgálatát a Környezetgazdálkodási Intézet által kiadott típusalkalmassági igazolással rendelkező, az érvényben lévő szabványokban előírt mérési elven működő HORIBA PG 250 füstgáz analizátorral végezzük. Az alábbi paramétereket vizsgáljuk:

 • CO  (szén-monoxid)
 • CO2 (szén-dioxid)
 • NOx (nitrogén-oxidok)
 • O2 (oxigén)
 • SO2 (kén-dioxid)

A vizsgálati eredményeket technológiai pontforrások esetén a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, 140 kW fölötti bemenő teljesítményű tüzelőberendezések esetén a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, illetve a 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet alapján értékeljük. A vizsgálatokról hivatalos, hitelesített, a vizsgáló laboratórium által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készül.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot az alább felsorolt információk megadásával és mi pár napon belül reagálunk rá! Az ajánlatkérés nem jár az Ön részéről semmilyen kötelezettség vállalásával.

 • kapcsolattartó neve és elérhetősége (lehetőleg mobiltelefonszám)

 • mérés helyszíne

 • tüzelő anyag típusa

 • szilárd tüzelésű esetén, milyen komponensekre van bejelentve a pontforrás

 • előzmények: mérte-e már valaki

 • pontforráson ki van-e alakítva mintavételi hely

 • hogyan közelíthető meg a mintavételi hely

A felsorolt adatok szükségesek a pontos feladat meghatározásához és az ajánlati ár kalkulációjához. Amennyiben ezek jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésére, megkeresését ebben az esetben is elküldheti részünkre. Szakértőink megválaszolják kérdéseit, illetve segítenek összeállítani az ajánlatadáshoz szükséges információkat.