Egeszséges környezetben és biztonságban élni...

Jogi nyilatkozat

A fonor.hu internetes domain címen elérhető weboldal látogatói az oldalak megtekintésével, böngészésével, tartalmának letöltésével tudomásul veszik és elfogadják a digitális tartalom felhasználására, illetve az elektronikus információ-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános és alább részletezett feltételeket.

 

1. SZERZŐI- ÉS TULAJDONJOGOK

A fonor.hu internetes domain címen elérhető weboldalon elhelyezett művek egészének, vagy valamely azonosítható részének anyagi és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásához, és minden egyes felhasználáshoz a szerző, illetőleg jogutódja engedélye szükséges. Ilyen módon és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerző, mint a személyhez fűződő jogok, illetve a FONOR Kft., mint a vagyoni jogok jogosultja, írásos hozzájárulásával lehet csak a művet – a szerző nevének és ebbéli minőségének feltüntetése mellett – nyilvánosságra hozni, a mű egységét érintő bármilyen beavatkozást végezni. Továbbá és különösen a művet többszörözni, terjeszteni, nyilvánosan előadni, nyilvánossághoz közvetíteni sugárzással vagy másként, sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz továbbközvetíteni, átdolgozni, kiállítani. A szerzői jog fenti és egyéb módú megsértésének jogkövetkezményeit, a szerzőt és jogutódát illető jogvédelmi eszközöket a hivatkozott jogszabály XIII. fejezete tartalmazza.

 

2. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A FONOR Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de azok időszerűségével, érvényességével, teljességével kapcsolatban, illetve a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A FONOR Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez a fonor.hu weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

A FONOR Kft. a nem saját forrásból származó írások kapcsán is törekszik a megbízható információk közlésére, de e tartalmak pontosságáért felelősséget nem vállal. A FONOR Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldal mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. A weboldalon fellelhető információk nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak.

 

3. ADATVÉDELEM

A fonor.hu weboldal üzemeltetője az 5NET Informatikai Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető). Az Üzemeltető látogatottsági statisztikát vezet, melyben személyes adatok nem szerepelnek. A weboldal látogatása során az Üzemeltető rögzíti a felhasználók IP tartományát, az operációs rendszer és a web-böngésző szoftver típusát, valamint a látogatott oldal címét. Az adatrögzítés célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A felmerült adatokat más információval a FONOR Kft. és az Üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A FONOR Kft. és az üzemeltető a fonor.hu weboldallal kapcsolatosan nem használ fel és nem tárol személyes adatokat, ezzel összefüggésben nem végez adatkezelést, adatfeldolgozást, illetve adattovábbítást.

Az adatvédelem jelen jognyilatkozatban nem részletezett vonatkozásaival kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései érvényesek.